De Stichting Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang (FIST) heeft ten doel het verzorgen van een discussieplatform terzake van interconnectie en bijzondere toegang tot telecommunicatienetwerken en andere relevante telecommunicatie activiteiten.

Het FIST is eind 1996 op initiatief van de voorganger van ACM en OPTA, de directie Toezicht Netwerken en Diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, opgezet.

Het FIST faciliteert uitsluitend overleg tussen de deelnemers dat binnen de context van het mededingingsrecht is toegestaan. Met het overleg wordt beoogd deelnemers de mogelijkheid te geven om een praktische en eenduidige invulling te geven aan door middel van regulering opgelegde verplichtingen ten aanzien van te leveren diensten op het gebied van interconnectie en bijzondere toegang, ter bevordering van interoperabiliteit en marktwerking. Op basis hiervan dienen deelnemers zelfstandig hun marktgedrag te bepalen, teneinde concurrerende retail-proposities te kunnen ontwikkelen waarmee zij zich onderling kunnen onderscheiden.

Op dit moment nemen ongeveer 20 partijen deel aan de besprekingen in FIST-verband. Onder deze deelnemers bevinden zich toonaangevende partijen uit de nationale en internationale telecomsector.

Deelname aan het overleg staat open voor FIST deelnemers die als aanbieder van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk of –dienst zijn geregistreerd bij ACM. Tevens is voor deelname een bijdrage per kalenderjaar verschuldigd.