Binnen de FIST taskforce WLR worden zelfreguleringsafspraken gemaakt ten aanzien van Wholesale Line Rental en (carrier)preselectdiensten.

Hier vindt u het overzicht van afspraken ten aanzien van WLR.