Zelfregulering overstappen

Binnen de FIST taskforce overstappen worden afspraken gemaakt om consumenten en bedrijven op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van telecomaanbieder. Zo is er voor veelvoorkomende overstappen is een overstapservice ingericht. 

Wanneer je gebruik maakt van deze overstapservice verzorgt de nieuwe aanbieder je overstap. Je hebt geen dubbele kosten, tenzij je hier expliciet mee instemt en het abonnement bij je oude aanbieder wordt automatisch opgezegd. Dit geldt voor de gehele vaste bundel: internet, telefonie en tv. 

De overstapservice is beschikbaar voor consumenten en bedrijven. 

Hiernaast zijn er afspraken gemaakt om consumenten tot 6 maanden na een overstap kosteloos toegang te bieden tot de e-mailadres(sen) van de oude aanbieder. Dit om een overstap verder te vereenvoudigen.

Informatie voor gebruikers:

Informatie voor aanbieders:

De uitvoering van de overstapservices wordt verzorgd door Vereniging COIN