Zelfregulering overstappen

Telecomaanbieders actief op de Nederlandse markt streven naar klantvriendelijke en efficiënte overstapprocessen. Binnen de FIST taskforce overstappen worden afspraken gemaakt die hieraan bijdragen.

Voor veelvoorkomende overstapsituaties is een overstapservice ingericht. Bij gebruik van de overstapservice verzorgt de nieuwe aanbieder de overstap voor de abonnee. Het oude abonnement wordt automatisch opgezegd en de abonnee heeft geen dubbele kosten, tenzij deze hier expliciet mee instemt. 

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de communicatie ten aanzien van overstappen en opzeggen.

Ook is binnen de taskforce overstappen afgesproken dat consumenten en kleine bedrijven tot 6 maanden na een overstap kosteloos toegang houden tot de e-mailadres(sen) van de oude aanbieder. 

Informatie voor gebruikers:

Informatie voor aanbieders:

Overige:

De uitvoering van de overstapservices wordt verzorgd door Vereniging COIN