Zelfregulering overstappen

Binnen de FIST taskforce overstappen worden afspraken gemaakt om consumenten en bedrijven op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van telecomaanbieder. Zo is er voor veelvoorkomende overstappen een overstapservice ingericht. Telecomaanbieders geven hiermee invulling aan de wettelijke verplichting om een overstapdienst aan te bieden.

Wanneer een abonnee gebruik maakt van de overstapservice verzorgt de nieuwe aanbieder de overstap voor de abonnee. De abonnee heeft geen dubbele kosten, tenzij deze hier expliciet mee instemt. Ook wordt het abonnement bij de oude aanbieder automatisch opgezegd. Dit geldt voor de gehele bundel: internet, telefonie en tv. 

De overstapservice is beschikbaar voor consumenten en bedrijven. 

Hiernaast zijn er afspraken gemaakt om consumenten tot 6 maanden na een overstap kosteloos toegang te bieden tot de e-mailadres(sen) van de oude aanbieder. 

Informatie voor gebruikers:

Informatie voor aanbieders:

Overige:

De uitvoering van de overstapservices wordt verzorgd door Vereniging COIN