Vereniging FIST

Vereniging FIST (Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang) is een vereniging van Nederlandse telecomaanbieder. De vereniging heeft ten doel om de gemeenschappelijke Nederlandse telecommunicatienetwerken- en diensten op een goede manier te laten werken. 

Hiertoe worden binnen de vereniging gemeenschappelijke afspraken gemaakt op het koppelvlak tussen telecomaanbieders, onder meer ten aanzien van interconnectie, interoperabiliteit en wholesale toegang. Ook worden er afspraken gemaakt om klanten op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van aanbieder. De afspraken binnen Vereniging FIST worden gemaakt op basis van zelfregulering.

Het FIST is in 1997 opgericht op verzoek van de directie Toezicht Netwerken en Diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (inmiddels onderdeel van ACM). Met de vrijgave van de telecommarkt op 1 juli 1997 ontstond de behoefte aan een partij die de toenmalige telecom operators hielp bij het organiseren van afstemmingen op operationeel niveau voor het realiseren van end-to-end dienstverlening ten dienste van de zakelijke eindgebruikers en consumenten. In het begin was vooral sprake was van het maken van afspraken over gereguleerde diensten zoals MDF toegang,  CPS/WLR en staalkaarten voor niet geografische nummers. Later werden in het FIST ook afspraken gemaakt over niet gereguleerde diensten zoals operator gestuurd overstappen voor consumenten en zakelijke klanten. 

Op juli 2020 is de stichting Forum Interconnectie en Speciale Toegang (FIST) omgezet naar een vereniging. Deze omzetting van rechtsvorm markeert het einde van een traject van bijna drie jaar waarin door het bestuur en de deelnemers gezocht is naar een rechtsvorm en organisatie van taken die beter recht doen aan de ontwikkeling van de werkzaamheden van het FIST. De verenigingsvorm biedt meer houvast voor transparantie en gedragen besluitvorming onder meer middels besluitvorming in de Algemene Vergadering.