Organisatie

Vereniging FIST (Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang) is een vereniging van Nederlandse telecomaanbieder. De vereniging heeft ten doel om de gemeenschappelijke Nederlandse telecommunicatienetwerken- en diensten op een goede manier te laten werken. Hiertoe worden binnen de vereniging gemeenschappelijke afspraken gemaakt op het koppelvlak tussen telecomaanbieders, onder meer ten aanzien van interconnectie, interoperabiliteit en wholesale toegang. Ook worden er  afspraken gemaakt om klanten op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van aanbieder.

Afspraken binnen het FIST worden gemaakt binnen de kaders van bestaande wetgeving, waaronder het mededingingsrecht. Hiertoe heeft vereniging FIST een code of conduct opgesteld. Overleggen binnen het FIST vinden plaats conform deze code of conduct. 

Aanbieders van openbare elektronische telecommunicatienetwerken of -diensten kunnen lid worden van Vereniging FIST. Leden kunnen deelnemen aan de verschillende FIST-taskforces en hiermee de gemeenschappelijke sectorafspraken mede vormgeven. FIST-leden betalen een jaarlijkse contributie in verband met gemeenschappelijke kosten.

Omzetting rechtsvorm

Op juli 2020 is de stichting Forum Interconnectie en Speciale Toegang (FIST) omgezet naar een vereniging. Deze omzetting van rechtsvorm markeert het einde van een traject van bijna drie jaar waarin door het bestuur en de deelnemers gezocht is naar een rechtsvorm en organisatie van taken die beter recht doen aan de ontwikkeling van de werkzaamheden van het FIST. De verenigingsvorm biedt meer houvast voor transparantie en gedragen besluitvorming onder meer middels besluitvorming in de Algemene Vergadering. 

De omzetting van rechtsvorm is mede ingegeven door een strategische heroriëntatie van Stichting FIST uit 2017. Zie hiervoor ook het onderzoeksrapport van Brabers.

Statuten en procedures

De FIST-statuten zijn hier te raadplegen.

De FIST-procedures zijn hier te raadplegen:

Afwegingskader zelfregulering

Om te bepalen of een vraagstuk zich leent voor zelfregulering is er een afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader wordt binnen de vereniging gebruikt om een advies op te stallen over eventuele zelfregulering.